Som špeciálný pedagóg, ktorý sa špecializuje na špeciálno-pedagogickú starostlivosť, poradenstvo a pomoc žiakom a študentom so ŠVVP v nasledovných oblastiach:
– poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia,
– poruchy pozornosti – ADHD a ADD,
– emocionálne a  psychosociálne  poruchy.
Ako školský špeciálny pedagóg sa venujem inkluzívnej pedagogike a budovaniu reziliencie v školskom prostredí.


Moja ponuka

Špeciálno-pedagogická diagnostika pre deti s poruchami učenia, správania a pozornosti.
Terapia – individuálne a skupinové aktivity pre deti s rôznymi poruchami a ťažkosťami.
Poradenstvo, tréningy a webináre pre rodičov detí s vývinovými poruchami.


Kontakt

Ak potrebujete pomoc s poruchami učenia, správania alebo pozornosti, neváhajte ma kontaktovať.
mobil: + 421 949 001 123
e-mail: rasto(a)specped.sk